Permittering 

Om arbetstidsarrangemang eller tilläggsskolningar inte löser en utmanande situation i ditt företag kan du undvika permanenta uppsägningar genom att permittera personal. Då upphör arbetstagarens arbete och löneutbetalning, men inte arbetsförhållandet.

Permitteringen är tillfällig, och du behöver en giltig orsak för permitteringen. Orsaken kan vara   

  • den ekonomiska eller produktionsmässiga situationen eller   
  • att möjligheten att erbjuda jobb tillfälligt har blivit sämre, och arbetsgivaren inte kan utbildas   

Du kan bara permittera fast anställda eller deras tidsbundna vikarier.  Om möjligheten att erbjuda jobb tillfälligt har blivit sämre får permitteringen pågå i högst 90 dagar. Märk dock att permitteringen inte behöver vara på heltid: den dagliga eller veckovisa arbetstiden kan också förkortas.    

Som arbetsgivare måste du meddela personalen som permitteringen gäller minst två veckor på förhand. Dessutom måste du göra en skriftlig utredning över orsakerna till permitteringen och dess längd.  Läs mera om skyldigheter som gäller permittering och se den färdiga blanketten på Arbetarskyddets hemsidor.

Läs mer

Mera information

Uppdaterad: