Omställningsskyddet ur arbetsgivarens synvinkel

Omställningsskydd kliver i bilden i det skedet när arbetstagare sägs upp på grund av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker. Omställningsskydd är en tjänst, som erbjuder stöd till den som blir uppsagd.

Omställningsskyddets mål är att hjälpa arbetstagaren framåt och göra förändringssituationen lättare för dig också. Åtgärdsmodellen innehåller effektiv information, en handlingsplan som gjorts upp tillsammans med personalen och möjlighet att hjälpa den uppsagda framåt.  

Som arbetsgivare har du en skyldighet att meddela om inledda samarbetsförhandlingar till TE-byrån. Omställningsskyddet innehåller även andra skyldigheter för dig som arbetsgivare. Skyldigheterna beror på hur många de uppsagda är och hur många personer du har som anställda. 

Antalet anställda påverkar skyldigheterna 

Om du regelbundet har minst 30 anställda ska uppsagda personer erbjudas tillfälle att antingen under uppsägningstiden eller i början av arbetslösheten delta i sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning som bekostas av arbetsgivaren. Det här gäller personer som varit anställda hos dig i minst fem år utan avbrott. 

Antalet uppsagda påverkar skyldigheterna  

Om de uppsagda är fler än tio personer, bör du tillsammans med personalen förbereda en handlingsplan som befrämjar sysselsättning.   

Om de uppsagda är färre än tio personer, bör det i samarbetsförhandlingarna framgå sätt som stöder arbetstagarna att söka annat arbete under uppsägningstiden, utbildning samt TE-tjänsterna. 

Rådgivning i frågor som berör omställningsskyddet fås via en telefontjänst och från sakkunniga inom omställningsskydd vid TE-byrån.

Tjänster

Rådgivning och stöd vid uppsägning

Rådgivning i omställningar angående personal

Mer information

Sakkunniga i omställningsskyddsärenden vid TE-byråerna (te-palvelut.fi)

 

Uppdaterad: