Min arbetstagare går i pension

Hur gör jag när min arbetstagare ska gå i pension eller närmar sig slutet av sin karriär? Kom ihåg åtminstone följande saker.

Arbetstagaren går i ålderspension

Avtala med arbetstagaren när arbetstagaren gör sin sista arbetsdag, och avsluta anställningsförhållandet. Man bör avsluta anställningsförhållandet den sista dagen i ifrågavarande månad då pension utbetalas från den första dagen i en månad.

Påminn arbetstagaren om att han eller hon ska ansöka om pension i god tid, ca fyra månader innan anställningsförhållandet avslutas. Meddela till Inkomstregistret i god tid att anställningsförhållandet upphör och om utbetalning av slutlön.

Din arbetstagare kan också övergå till annat än ålderspension, exempelvis partiell ålderspension eller karriärpension. Ta kontakt med arbetsgivarens pensionsförsäkringsbolag om du har frågor kring detta.

Uppmuntra till fortsatt karriär

Om din arbetstagares arbetsförmåga är nedsatt är pension inte det enda alternativet. Nedsatt arbetsförmåga hos arbetstagaren kan utgöra ett hinder för det nuvarande arbetet, men arbetstagaren kanske har en restarbetsförmåga som kan tas tillvara i en annan uppgift, eller i deltidsarbete.

Din arbetstagare kan få hjälp för att kunna fortsätta arbeta med bl.a. arbetsplatsarrangemang, lättare arbetsuppgifter, deltidspension, yrkesinriktad rehabilitering eller delinvalidpension.

Tjänster

Uppdaterad: