Att avsluta ett arbetsförhållande 

Praxisen när det kommer till att avsluta ett arbetsförhållande beror på om arbetsförhållandet varit i kraft tills vidare eller tidsbundet, och om den som säger upp förhållandet är arbetstagaren eller arbetsgivaren.  

Arbetsgivaren - om du ska säga upp en arbetstagare som är fast anställd måste du ha en motiverad orsak till uppsägningen. Kom också ihåg uppsägningstiden, som bestäms utgående från längden på arbetsförhållandet. Du måste också höra arbetstagaren innan du avslutar arbetsförhållandet.  

Ett tidsbundet arbetsförhållande tar i regel slut vid en tidpunkt som man kommit överens om på förhand eller då det arbete som arbetsavtalet gäller har utförts. Det är också möjligt att säga upp ett tidsbundet arbetsavtal under själva arbetsförhållandet, om ni kommer överens om det tillsammans med arbetstagaren, antingen i arbetsavtalet eller under arbetsförhållandet.  

Det kan bli tal om att upphäva arbetsförhållandet om arbetstagaren har brutit mot sina skyldigheter på ett allvarligt sätt. I samband med hävandet tar arbetsförhållandet slut genast utan uppsägningstid. För upphävande av ett arbetsförhållande under uppgiftens prövotid behövs ingen särskild orsak. Läs de utförliga instruktionerna om situationer där arbetsförhållandet avslutas på Arbetarskyddets webbsidor.

Mer information

Uppdaterad: