Samarbetsförhandlingar 

Samarbetsförhandlingar rör den gemensamma verksamheten mellan arbetsgivaren och personalen, målet med förhandlingarna är att utveckla personalens möjligheter att påverka sina arbetsomständigheter.

I praktiken kopplas samarbetsförhandlingar dock ofta ihop med situationer där man måste göra nedskärningar i personalen.   

Arbetsgivare: om du regelbundet har minst 20 anställda och det kommer att ske förändringar som påverkar personalen och arbetsarrangemangen, överlåtelse av affärsverksamheten eller åtgärder som eventuellt leder till uppsägningar eller permitteringar av personalen, omfattas du av den lagenliga förhandlingsskyldigheten.   

Samarbetsförhandlingarna sker mellan arbetsgivaren och personalen och oftast har bägge parter sin egen representant. Det finns noggranna tidsfrister för förhandlingarna och om man bryter mot dem kan det leda till ersättningsavgifter eller böter. Bekanta dig noggrant med anvisningarna för samarbetsförhandlingssituationer.  

Om du är en arbetsgivare med färre än 20 anställda gäller lagstiftningen om samarbetsförhandlingar inte dig, men arbetsgivaren måste ge den anställda en utredning över alternativ och över orsaken till uppsägningen före själva uppsägningen samt berätta för dem om de arbetskraftstjänster som finns tillgängliga vid Arbets- och näringsbyråerna.    

Mera information

Tjänster

Uppdaterad: