En välmående arbetsgemenskap 

Ansvaret för välmående på arbetsplatsen ligger på var och en. En personal som är frisk, arbetsför och motiverad är också en stor fördel för arbetsgivaren.

Välmående i arbetet är summan av många faktorer.Företagets värden, individens välmående och till och med affärsverksamheten kan påverka välmåendet inom arbetsgemenskapen. Hur mår man i er arbetsgemenskap?   

Vi listade några exempel som ni kan använda för att ta hand om er arbetsgemenskap.   

Vad du kan göra som arbetsgivare:    

  • Var flexibel där det är möjligt    
  • Kom överens om tydliga mål, resurser och roller tillsammans med arbetstagarna   
  • Erbjud möjligheter att utveckla det egna kunnandet   
  • Ta hand om arbetssäkerheten   
  • Behandla alla jämlikt   

Vad du kan göra som arbetstagare:    

  • Stöd dina kollegor i arbetet    
  • Orka lära dig nya saker   
  • Om du upptäcker olägenheter, tala om dem   
  • Fokusera på lösningar – konstruktiv kritik är en teknikgren    
  • Dela med dig av positiv feedback   

Tjänster

Mera information

Uppdaterad: