Personalens kompetens  

En kompetent personal finns högst upp på listan då man funderar på faktorer som påverkar företagets tillväxt och välmående. Ibland händer det också att man måste utveckla kompetensen för att verksamheten ska kunna tryggas.  

Kompetensutveckling kan till exempel innebära språkutbildning, stöd för studier, ändrade arbetsuppgifter, test av yrkesfärdigheterna eller träning av nyckelpersoner. Cheferna och organisationskulturen spelar en stor roll då man vill använda kontinuerlig förbättring av kompetensen som ett trumfkort i konkurrensen.  

Exempelvis olika typer av träning och utbildning kan bidra till att utveckla personalens kompetens. Sådana ordnas både med deltagarna på plats eller på nätet, på deltid eller som intensivkurs. Skulle du och din arbetsgemenskap ha nytta av utbildning eller internationell träning? 

Tjänster

Mera information

Uppdaterad: