En välmående arbetsgemenskap 

Ansvaret för välmående på arbetsplatsen ligger på var och en. En personal som är frisk, arbetsför och motiverad är också en stor fördel för arbetsgivaren.

kuvituskuva

Välmående i arbetet är summan av många faktorer.Företagets värden, individens välmående och till och med affärsverksamheten kan påverka välmåendet inom arbetsgemenskapen. Hur mår man i er arbetsgemenskap? 

Arbetsgivarna ansvarar för arbetarskyddet och arbetshälsan. På samma sätt är det fråga om att säkerställa ett jämlikt bemötande av arbetstagarna och att leda dem väl. När dessa ramar är i skick har varje anställd och förman möjlighet att påverka välbefinnandet i er arbetsgemenskap.  

Vi listade några exempel som ni kan använda för att ta hand om er arbetsgemenskap.   

Vad du kan göra som arbetsgivare:    

  • Var flexibel där det är möjligt    
  • Kom överens om tydliga mål, resurser och roller tillsammans med arbetstagarna   
  • Erbjud möjligheter att utveckla det egna kunnandet   
  • Ta hand om arbetssäkerheten   
  • Behandla alla jämlikt   

 

Tjänster

Mera information

Uppdaterad: