Skyldigheter och ansvar

Som arbetsgivare har du vissa skyldigheter och ansvar i såväl anställningsskedet som under anställningsförhållandet och då anställningsförhållandet tar slut. Läs Jobbmarknad för tjänster och information för att ta reda på vilka skyldigheter du har.

kuvituskuva
  • Räcker dina egna händer inte längre till för att sköta arbetet? Det är ett stort steg att anställa en ny – kanske den första – arbetstagaren, och när du tar på dig rollen som arbetsgivare har du skyldigheter i anslutning till anställningen av en arbetstagare. En del av dessa måste du ta hand om redan före arbetsförhållandet börjar, en del gäller under arbetsförhållandet, och en del i slutet av arbetsförhållandet.    

Uppdaterad: