En ung person i arbetsförhållande 

Då en person under 18 år befinner sig i ett arbetsförhållande gäller vissa speciella bestämmelser. 

Enligt lagen får man inte låta en ung person utföra sådant arbete som kan störa den ungas skolgång eller som med tanke på den ungas ålder kan vara orimligt ansträngande.    

Vissa arbeten och uppgifter är begränsade eller helt förbjudna för unga arbetstagare. Om du antingen är en arbetstagare under 18 år eller en arbetsgivare till en minderårig lönar det sig att bekanta sig med specialbestämmelserna, så att du känner till dina rättigheter och skyldigheter.   

Unga arbetstagare – du kommer väl ihåg att göra upp ett skriftligt arbetsavtal och se till att du får lön och semesterdagar som är rätt uträknade. Om du är under 15 år gammal måste också din vårdnadshavare godkänna ditt arbetsförhållande. Om du är osäker över dina rättigheter lönar det sig att bekanta sig med Arbetarskyddets sidor Nuori työntekijä/Unga arbetstagare. Navigatorn kan ge dig hjälp och stöd i ärenden som gäller arbete. 

Arbetsgivare till en ung person –– du kommer väl ihåg dina vanliga skyldigheter också vad gäller en ung arbetstagare. Utöver dem lönar det sig för dig att fästa uppmärksamhet på att introduktionen till arbetet är tillräcklig och att kontrollera att arbetsuppgifterna är lämpliga med tanke på arbetstagarens ålder. Du kan läsa mer om dina skyldigheter på Arbetarskyddets sidor.

Uppdaterad: