Arbetstagarens skyldigheter 

Räcker dina egna händer inte längre till för att sköta arbetet? Det är ett stort steg att anställa en ny – kanske den första – arbetstagaren, och när du tar på dig rollen som arbetsgivare har du skyldigheter i anslutning till anställningen av en arbetstagare. En del av dessa måste du ta hand om redan före arbetsförhållandet börjar, en del gäller under arbetsförhållandet, och en del i slutet av arbetsförhållandet.    

Till dina skyldigheter hör bland annat att göra upp ett arbetsavtal, göra anmälningar och betalningar till myndigheterna samt sköta försäkringar, företagshälsovård och arbetarskydd. En omfattande lista över dina rättigheter och skyldigheter hittar du hos Arbetarskyddsförvaltningen.   

Läs mera

Du vet väl, att du från och med 2019 måste anmäla de löner, naturaförmåner, arvoden, arbetsersättningar och övriga förvärvsinkomster som du betalar till det nationella inkomstregistret. Din arbetsbörda blir lättare eftersom anmälningen inte längre behöver göras till flera olika ämbetsverk.    

Läs mera

Uppdaterad: