Finansieringsalternativ för olika situationer 

Är det dags att växa eller förändras? Du kan få finansieringshjälp för olika situationer – oavsett om du är enny företagare eller redan har många år i bakfickan, om du håller på att utveckla en ny affärsidé eller om du anpassar dig till den föränderliga marknaden.   

Det kan ske förändringar i produktionen eller arbetsgemenskapen, varvid man till exempel kan organisera arbetsomständigheterna eller utveckla verksamhetsmiljön. Också dina lokala företagsnätverk kan ge dig stöd på vägen när det gäller tillväxt och förändring. Investeringar eller ett lån kan bli nödvändiga i samband med tillväxt.    

Tjänster till arbetsgivare

Tjänster till företagare

Mera information

Uppdaterad: