Anvisningar och vanligaste frågor

Obs!

Om tjänsten ser ut eller beter sig onormalt efter uppdateringar, är det rekommenderat att du rensar webbläsarens cache eller provar en annan webbläsare. Om det inte hjälper heller, kontakta oss via feedbackkanalerna längst ner så att vi kan lösa problemet tillsammans.

Nästa uppdatering: höst / 2021
Senaste uppdatering: 15.6.2021

På denna sida hittar du svar på de vanligaste frågorna. Om du önskar ytterligare hjälp kan du kontakta kundtjänsten.

Webbplatsen är skapad att stöda alla de vanligaste webbläsarna, såsom Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome och Safari. För att få bästa resultat vid användningen av webbplatsen bör du för säkerhets skull kontrollera att du har uppdaterat din webbläsare till den senaste versionen. Tjänstens utseende kan avvika eller så fungerar inte någon viss funktion, om du använder en mer ovanlig eller en äldre version av en vanligare webbläsare.

Felfunktioner förekommer ofta i Safari11 och Internet Explorer. Med dessa felfunktioner rekommenderar vi att du provar en annan webbläsare.

Om webbplatsen inte fungerar kan du försöka rensa webbläsarens cache. Du kan skicka feedback längst ner på varje sida eller via chatbot.

Jobbmarknad är riktad till arbetssökande, arbetsgivare och företagare – i praktiken hela befolkningen som är i arbetsför ålder. Sannolikt alltså även till dig.   

För närvarande finns en testversion av tjänsten, i den kan användarna söka arbetsplatser eller arbetstagare samt få information om arbetslivet och olika yrken.  

Tjänsten är öppen för alla utan inloggning. För att logga in och på så sätt få tillgång till tilläggstjänsterna behöver man kunna göra en stark autentisering. För en stark autentisering behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat. Om du är en europeisk privatperson eller representant för ett företag kan du bli kund i enlighet med EiDAS-autentiseringsprinciperna. Du kommer identifieras när du registrerar dig och när du använder tjänsten.   

Längst ner på sidan hittar du en länk till blankett för att ta kontakt och ge respons.  

Att använda Jobbmarknad är helt avgiftsfritt.    

Du kan använda Jobbmarknad på finska, svenska och engelska. Tjänster från andra serviceproducenter som lagts till tjänsten kan eventuellt även användas på andra språk.   

Det är avbrott i tjänsten under uppdateringar. Du kan läsa meddelanden om avbrott på tjänstens första sida och på inloggningssidan. Under avbrotten kan du inte använda tjänsten. Du kan alltså inte bestämma själv när du vill göra uppdateringen.  

Nej, det får de inte. Myndigheterna har inte i regel tillgång till dina uppgifter. 

En jobbsökprofil är anonym såvida inte författaren till jobbsökprofilen har lagt till ett telefonnummer eller en länk genom vilken kontaktinformation kan hittas. Om arbetsgivaren är intresserad av arbetssökaren kan de dock kontaktas via e-post via Jobbmarknad. Arbetssökarens kontaktinformation blir känd för arbetsgivaren om arbetssökaren svarar på meddelandet. Avsändaren av e-postmeddelandet är noreply@tyomarkkinatori.fi.

Tjänsten kan användas då du fyllt 13 år.

Jobbmarknaden är informationssäkrat. Bara du och personer du gett fullmakt har tillträde att se dina uppgifter.   

Du kan hantera fullmakter i en utomstående tjänst (Suomi.fi fullmakter). Om du har gett eller fått en fullmakt för ett företag överförs de automatiskt till tjänsten Jobbmarknaden.   

Jobbmarknad har rätt att säga upp ett avtal om verksamheten för en kunds företag avslutas eller om en privatperson dör. Samma grunder gällande sekretess för kundens uppgifter och integritetsskydd tillämpas även efter att kontot avslutats.  

Jobbmarknad kan omedelbart stänga eller göra avbrott i tjänsten om det finns orsak att misstänka att tjänsten används i strid med användningsvillkor, lagar eller god sed. Tjänsten kan också genast avslutas om det finns orsak att misstänka missbruk av tjänsten eller hot om dataintrång. 

Om du vill ta bort dina uppgifter, logga först in i tjänsten. Sedan väljer du från vänster "Mina uppgifter" och från denna sida högre upp mellanbladet "Kontoförvaltning". Tryck till slut på röda "Ta bort dina uppgifter från Jobbmarknaden" -tangenten. Efter bekräftelsen tas dina uppgifter bort och du loggas ut från tjänsten. Om det i samband med avlägsnandet kommer ett felmeddelande, ta kontakt med oss via feedbackformuläret som finns i tjänsten längst ner. 

Om en privatperson dör övergår inte rätten att använda tjänsten till dödsboet, utan tjänsten avslutas i enlighet med användarvillkoren. Efter att tjänsten avslutats raderas kundens alla uppgifter i tjänsten i enlighet med tjänstens villkor och servicebeskrivning. 

Genom att kontakta dig berättar arbetsgivaren att han eller hon är intresserad av den kompetens som framgår i din profil. Var i kontakt direkt med arbetsgivaren. Det är inte möjligt att ta kontakt tillbaka via Jobbmarknaden. Den kontaktförfrågan som arbetsgivaren skickar förpliktar dig inte till något.

Du blir kontaktad per e-post från adressen noreply@tyomarkkinatori.fi. Det går inte att svara på e-postmeddelandet. Om du även har angett andra kontaktuppgifter i din profil kan arbetsgivaren också kontakta dig på andra sätt. Arbetsgivarens kontaktuppgifter finns i e-postmeddelandet.

Du kan kontakta intressanta profiler genom knappen ”kontakta arbetssökande” på Jobbmarknadens profil. Detta meddelande skickas till deras e-post. Avsändaren är noreply@työmarkkinatori.fi.

Om den arbetssökande har angett andra kontaktuppgifter i sin profil kan du även kontakta dessa direkt. I princip är profilerna anonyma.

Videor som stöd för användningen

Behöver du ytterligare hjälp för att få ut full nytta av Jobbmarknaden? Nedanstående videor visar hur du kan använda vår tjänst, vare sig du är arbetsgivare, företagare eller enskild kund.

Hur du använder Jobbmarknaden som privatperson

Videor som stöd för användningen

Behöver du ytterligare hjälp för att få ut full nytta av Jobbmarknaden? Nedanstående videor visar hur du kan använda vår tjänst, vare sig du är arbetsgivare, företagare eller enskild kund.

Hur du använder Jobbmarknaden som arbetsgivare

Videor som stöd för användningen

Behöver du ytterligare hjälp för att få ut full nytta av Jobbmarknaden? Nedanstående videor visar hur du kan använda vår tjänst, vare sig du är arbetsgivare, företagare eller enskild kund.