Partnernätverkets uppbyggnad

Jobbmarknad byggs upp som ett nätverk av samarbetspartner: privata aktörer, offentliga aktörer och aktörer i den tredje sektorn. Gemensamt för aktörerna är att de introducerar nya tjänster och innehåll som handlar om arbetslivet, företagande och kompetens och som kunderna enkelt kan hitta och dra nytta av. I det första skedet kan företag gå med i nätverket.

Jobbmarknad utvecklas och upprätthålls med offentliga medel och därför kan tjänsten användas avgiftsfritt av alla parter.

Hösten 2016 inledde arbets- och näringsministeriet och UF-centret arbets- och näringstjänsternas reformprojekt TE-digi. Syftet med projektet är att skapa en tydlig sammanställande tjänst som är lätt att använda för alla som är intresserade av arbetslivet. Jobbmarknad är en del av projektet TE-digi som är synlig för kunderna.

Jobbmarknads partnernätverk öppnades i december 2019. Alla aktörer som erbjuder tjänster inom arbetslivet, företagande och kompetensutveckling är välkomna att bli Jobbmarknads partner. Som medlem i nätverket delar du Jobbmarknads mål och förbinder du dig till att samarbeta för att utveckla tjänsten.

Det är avgiftsfritt att gå med i nätverket. Efter att ha gått med i nätverket kan du göra dina tjänster tillgängliga för kunder och intressentgrupper på Jobbmarknad på ett inriktat och situationsbaserat sätt. I framtiden får du också statistik med hjälp av vilken du kan utveckla dina existerande tjänster och hitta nya möjligheter för din affärsverksamhet.

Exempel på vilken slags aktörer kan dra nytta av samarbetet

  • Rekryterings- och arbetsförmedlingsplattformar samt aktörer inom branschen som producerar information om tjänster som relaterar till sysselsättning och rekrytering samt om arbetsmöjligheter
  • Tränings- och utbildningsaktörer som producerar information om tjänster genom vilka privatpersoner eller arbetsgemenskaper kan öka sin kompetens och därmed förbättra sina sysselsättningsmöjligheter, sitt arbetsmarknadsvärde eller företagets konkurrenskraft
  • Aktörer som erbjuder andra tjänster som relaterar till arbetslivet

Har du en idé för hur nätverket kunde fungera ännu bättre? Kom med i utvecklingsarbetet!