Gästskribent: Lyfta fram din kompetens

Blogg

Vad kan du, vad är du bra på och vilka är dina styrkor? Jag tror att listan över dina färdigheter och styrkor är lång, eller kan åtminstone lockas att bli lång.

Milman kuva

Det här tror jag, eftersom forskning har visat att vi finländare är ett kunnigt folk som njuter av att lära oss. Sitras enkät om livslångt lärande som hade drygt 2 000 vuxna deltagare bekräftade att vi under hela livet lär oss i mycket olika sammanhang: i familjelivet, människorelationer, arbete, utbildning och hobbyer. Ibland kräver lärandet mycket arbete, men ibland är det mycket vardagligt: vi lär oss genom att läsa, med mobilapparater, genom hantverk, genom att arbeta med andra och genom att pröva på nya saker. Var och en av oss samlar en enorm mängd kunnande under livets gång, ibland utan att vi ens märker det.

Trots det döljer sig vår kompetens ibland också från oss själva. Av dem som svarade på Sitras enkät var det bara lite fler än hälften som hade lätt för att berätta vad de kunde. Den färska utredningen Hur synliggöra kunnandet? visar också att det behövs mer handledning i att identifiera den egna kompetensen. Det finns naturligtvis handledning att tillgå, och artificiell intelligens utnyttjas redan på många ställen som stöd: till exempel på Jobbmarknad hjälper artificiell intelligens i fortsättningen användare med att uttrycka sin egen kompetens.

Jag undrar om man också själv kunde locka fram det egna kunnandet. Enligt resultaten från enkäten om livslångt lärande upplever många entusiasm och nyfikenhet inför lärandet. Människor upplever glädje i att lära sig inte bara genom utbildning och arbete, utan också genom hobbyer och nätverk. Kanske man kunde locka fram sitt kunnande genom att fråga sig själv: Vad tycker jag om att göra? Vad gör mig ivrig? Vilka saker är lätta i min vardag?

Även om det är svårt att formulera det egna kunnandet ser andra sådant i oss som vi själva inte ser. De som svarade på enkäten berättade att de upplever glädjen i att lära sig när de hjälper andra och att deras arbetsgemenskap uppskattar deras kompetens. Kompetensen blir synlig i många vardagliga situationer, till exempel när vi ger en vän råd, lär ett barn, hjälper en bekant med något vi är bra på, handleder en kollega och sysslar med saker tillsammans med andra på fritiden. Kanske man kan få fram den egna kompetensen genom att fråga sig: I hurdana ärenden ber andra mig ofta om hjälp? Var får jag bra respons och tack för?

Jag har märkt att andra människor är en utmärkt spegel för vår egen kompetens. Jag tror att många av oss skulle bli glatt överraskade av att höra vad andra ser hos oss. Fråga en vän, make eller maka, släkting, bekant, kollega, följare på sociala medier eller hobbykamrat: Vad tycker du att jag är bra på? Hur skulle du beskriva mig? Det kommer säkert fram styrkor som man själv inte ens skulle ha tänkt på.

Milma Arola 
johtava asiantuntija
Sitra, Osaamisen aika