På väg mot en jämlik Jobbmarknad

Nyheter
tmt-uutinen-pride.png

Den här veckan firar vi Pride-vecka både i Finland och utomlands. Finländska arbetslivet har ännu mycket att korrigera i fråga om att tillgodose sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter. Framsteg görs dock hela tiden. På Jobbmarknaden har man gjort många val med syftet att främja likabehandling.

Den anonyma jobbsökningsprofilen och köns- neutrala yrkesbenämningar uppmärksammar kompetensen

Den yrkes- och kompetensordlista som används på Jobbmarknad- en grundar sig på ESCO-ordlistan som omfattar hela Europa. Oavsett ålder, kön eller hudfärg kan vem som helst söka sig till vilket yrke eller vilken arbetsuppgift som helst och vi vill uppmuntra arbetssökande att söka sig till olika uppgifter utifrån sitt eget intresse och kunnande. Därför har vi gjort de ESCO-baserade yrkesbenämningarna könsneutrala på Jobbmarknaden. Om våra användare märker att vissa benämningar eller kompetenser saknas, kan man föreslå att de läggs till.

På Jobbmarknaden publicerar den arbetssökande sin jobbsökningsprofil anonymt, så att arbetsgivarna endast kan se tidigare erfarenhet och kompetens. Arbetsgivarna söker alltså arbetstagare och väljer dem som kallas till intervju utifrån kompetensen, vilket minskar beslutseffekten av omedvetna fördomar.

En arbetsplatsannons av hög kvalitet är tydlig och diskriminerar ingen

Arbetsplatsannonser som publiceras på Jobbmarknaden måste uppfylla vissa kvalitetskrav. Det viktigaste i platsannonserna är att lyfta fram den kompetens som krävs i arbetet. I annonserna får inte arbetssökande diskrimineras på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, familjesituation eller kön. Att be om fotografi är diskriminering om det inte är klart motiverat, till exempel vid rekrytering av anställd till modell- eller skådespelaruppdrag.

I platsannonsen är det bra att, utöver de egenskaper som förväntas av arbetssökanden, tydligt beskriva vilka arbetsuppgifterna är, hur- dan organisation det är fråga om och var arbetsplatsen är belägen.

På Jobbmarknaden kan användarna ange en annons om de upp- lever att arbetsplatsannonsen strider mot god sed eller lag. 

Låt oss tillsammans göra Jobbmarknaden så tydlig och tillgänglig som möjligt

Vårt ändamål är att göra Jobbmarknaden till en så tillgänglig tjänst som möjligt. Innehållet finns på finska, svenska och engelska och alla tre språk- versionerna motsvarar varandra i fråga om innehållet. Dessutom har vi skrivit innehållet på ett så tydligt språk som möjligt. Med hjälp av dessa språkrelaterade åtgärder ökar vi olika användares möjlighet att uträtta ärenden i vår tjänst.

Vi strävar efter att göra Jobbmarknaden till en så bra tjänst som möjligt och önskar att du ger respons om du har någonting att anmärka om på vår webbplats. För närvarande används ännu en försöksversion och vi utför kontinuerligt utvecklingsarbete. Användarna kan delta i arbetet med Jobbmarknaden genom att ge respons eller genom att delta i våra kundgrupper. Låt oss göra Jobbmarknaden till en webbplats som betjänar alla användare så bra som möjligt!