Opiskelijat ratkoivat Työmarkkinatorihaastetta innovaatioekosysteemeistä

Uutinen

Kansainvälinen ECGT-opiskelijaryhmä vieraili maaliskuussa Suomessa tutustumassa Työmarkkinatoriin ja keräämässä taustatietoa Työmarkkinatorin sidosryhmiltä. Opiskelijaryhmä selvittää innovaatioekosysteemien toiminta- ja hallintomalleja ja arvioi niihin liittyviä parhaita ratkaisuja.

mies-lukee-kalenteria.png

Taustatietoa kerättiin muun muassa työpajoissa, joihin osallistui Työmarkkinatorin yhteistyökumppaneita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. ECGT-ohjelman kansainväliset opiskelijaryhmät ratkaisevat haasteita joka vuosi eri puolilla Eurooppaa. Tänä vuonna Työmarkkinatori ja KEHA-keskus toimivat yhtenä haasteen asettajana.

ECGT-ohjelman (The European Centre for Government Transformation) tarkoituksena on auttaa eurooppalaisia julkisia palveluita kehittymään innovatiivisemmiksi ja tehokkaammiksi.

"Tarvitsemme tällaisia kohtaamisia enemmän"

Kysyimme muutamalta osallistujalta, miten he kokivat tämän yhteistyön. MunJob Oy:n toimitusjohtaja Janne Kyllönen kertoo, että yhtenä harvoista yrittäjien edustajista hän tunsi tulleensa hyvin ja perusteellisesti kuulluksi.

- Olemme seuranneet aktiivisesti työnvälitysmarkkinoiden kehitystä Suomessa ja muissa, erityisesti Euroopan maissa. Siksi oli mukava päästä kertomaan omia näkemyksiä siitä, miltä asia näyttää kansainvälisesti ja miten se kannattaisi Suomessakin järjestää innovatiivisesti", Kyllönen kertoo.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n työvoimapalveluasiantuntija Kati Kuula kertoo, että yhteistyö oli antoisaa, opiskelijoiden esitys ekosysteemimallista oli innostava ja työskentely inspiroivaa kaiken kaikkiaan. Yhteistyö on Kuulan mukaan myös hyvä tapa verkostoitua.

- Hienoa oli huomata, miten eri toimijat täydensivät toisiaan ja miten löytyi paljon yhteistä, skaalattavaa ja kohtautettavaa eri kohderyhmien ja toimialojen tarpeiden välillä. Innostus ja intohimo yhteisiin asioihin oli sykähdyttävää, tarvitsemme tällaisia kohtaamisia enemmän, Kuula arvioi.

Osa eurooppalaista julkisen sektorin uudistamisohjelmaa

The European Centre for Government Transformation (ECGT) -ohjelman perustajat ovat Lisbon Council, Accenture ja College of Europe. Ohjelman tarkoituksena on tarjota innovatiivisia ideoita, parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja EU:n instituutioille, kansalaisille ja paikallisille hallituksille sekä toimijoille julkisen sektorin uudistuksen avainaloilla.

Opiskelijaryhmän raportti valmistuu kesäkuuhun mennessä ja siitä saadaan näkökulmia Työmarkkinatorin jatkokehittämiseen.