Työmarkkinatorilla pilotoidaan alueellisia sisältöjä

Uutinen
aluesivut-uutinen.jpg

Alueellisen sisällön ja aluesivujen pilotointi on alkanut Työmarkkinatorilla. Pilottialueina ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Kouvola, Vaasa ja Mikkeli. Aluesivulle kootaan alueella tarjolla olevat palvelut ja alueen ajankohtaisia uutisia sekä suora linkki alueen työpaikkoihin. Lisäksi aluesivujen yhteydestä voi jatkossa löytää erilaisia teemasivuja, joiden avulla esitellään alueelle merkittäviä teemoja, kuten esimerkiksi toimialakokonaisuuksia, erityisiä työllisyys- tai koulutushankkeita tai yhteistyöverkostojen palvelukokonaisuuksia.

Aluesivut löytyvät Työmarkkinatorin ylävalikosta. Paikkakuntavalinta tehdään kunnan mukaan, mutta aluesivu muodostuu lopulta maakuntatasoisesti.

Pilotoinnilla haetaan toisaalta käyttäjien kokemusta aluesivujen tarpeellisuudesta ja sisällön riittävyydestä sekä ajatellun toteutuksen toimivuudesta. Toisaalta pilotilla halutaan saada alueellisilta yhteistyökumppaneilta palautetta aluesivujen tuottamisesta ja ylläpidosta, ohjeistuksen ja tuen tarpeesta ja niin edelleen.

Pilotointi jatkuu alkuvuoden, minkä jälkeen konsepti viimeistellään saadun palautteen pohjalta. Tarkoitus on julkaista aluesivut maan kattavasti vuoden 2021 aikana.

Voit antaa palautetta aluesivuista palautelinkistä sivun alhaalta.