Espoo on mukana pilotoimassa Työmarkkinatorin aluesivuja

Uutinen

Espoo on yhtenä pääkaupunkiseudun kuntana pilotoimassa Työmarkkinatorin aluesivuja. Espoon kaupungin erityissuunnittelija Tony Sandström kertoo, että liikkeelle lähdettiin etenkin palvelunäkökulmasta. Alue on iso ja toimijoita sekä työllisyyspalveluja paljon. Sen takia haluttiin katsoa, miten Työmarkkinatori yhteisenä foorumina voisi toimia.

aluesivut-uutinen.jpg

Työmarkkinatorin aluesivujen on ajateltu muodostuvan maakuntatasoisesti. Pääkaupunkiseudun osalta voisi kuitenkin olla tarpeen muodostaa myös maakuntaa pienempiä alueita, pohtii Sandström.

Pilotoinnin alku ajoittui hieman haasteellisesti vuoden vaihteeseen ja työllisyyden kuntakokeilujen kiivaimpaan valmisteluaikaan, Sandström kertoo. Siitä huolimatta Espoossa on nyt kuvattu ja päivitetty palveluja niin, että ne saadaan oikein Suomi.fi-palvelutietovarantoon. Sieltä ne saadaan ilman eri työtä näkyviin myös Työmarkkinatorille.

Työmarkkinatorin aluesivu voikin tarjota ratkaisun siihen, miten tehdään asiakkaalle mahdollisimman helpoksi tavoittaa kaikki tarjolla olevat työllisyyspalvelut yhdestä paikasta.

– Ja tietysti on hyvä, että palvelujen lisäksi samassa paikassa on myös avoimet työpaikat ja työnantajilla on mahdollisuus löytää työntekijöitä, jatkaa Sandström.

Alueellisen teemasivuston mahdollisuus tuntuu myös kiinnostavalta. Vielä ei ole suunnitelmia sen suhteen, mutta ilman muuta pidämme sen mielessä, jos tulee tarvetta antaa tilaa ja näkyvyyttä jollekin erityisteemalle, Tony Sandström lupaa.

Mitkä aluesivut?

Työmarkkinatorin alueellisia sisältöjä pilotoidaan alkuvuodesta 2021. Aluesivut muodostuvat ajankohtaissisällöistä, palveluista, työpaikoista ja mahdollisista teemasivuista. Pilotoinnin tavoitteena on kokeilla, miten suunnitellut sisällöt ja muut ratkaisut käytännössä toimivat. Pilotissa saadaan myös tietoa alueellisten yhteistyömallien suunnitteluun.

Pilotissa on mukana seitsemän aluetta: Pääkaupunkiseudun kunnat (Helsinki, Espoo ja Vantaa), Tampere, Kouvola, Vaasa ja Mikkeli kumppanialueineen. Myöhemmin mukaan ovat liittyneet myös Kuusamo ja Taivalkoski.