Helsinki on mukana pilotoimassa Työmarkkinatorin aluesivuja

Uutinen

Kun Työmarkkinatorille alettiin suunnitella paikkakuntakohtaisia sisältöjä eli ns. aluesivuja, oli Helsingin kaupunki heti kiinnostunut tulemaan mukaan yhdeksi pilottialueeksi. Helsingissä on työnhakijoille paljon erilaisia palveluita työllistymisen ja osaamisen kehittämisen tueksi, ja Työmarkkinatori nähtiin luontevana paikkana tuoda niitä esille.

aluesivut-uutinen.jpg

Vaikka Helsingin kaupunki on ollut tässä aktiivinen, aluesivu ei kuitenkaan ole vain yhden organisaation käsissä. Tarkoitus on, että työelämätoimijat yhdessä suunnittelisivat ja rakentaisivat Työmarkkinatorille asiakkailleen sopivan kokonaisuuden. Palvelujen lisäksi aluesivu koostaa avoinna olevat työpaikat helposti selattaviksi.

- Pidän tärkeänä, että olemme mukana yhteistyössä. Asiakkaammehan siitä lopulta hyötyvät, että palvelumme löytyvät myös Työmarkkinatorilta, toteaa Helsingin kaupungin kehittämispäällikkö Johannes Hirvelä.

Helsingin kaupungin työllisyyspalveluja kuvataan ja päivitetään parhaillaan niin, että ne myöhemmin voidaan siirtää Suomi.fi-palvelutietovarantoon ja näyttää sen jälkeen myös Työmarkkinatorilla.

- On tärkeää, että yhteistyössä voidaan käyttää olemassa olevia tietovarantoja eikä samoja sisältöjä tarvitse tuottaa ja ylläpitää monessa eri paikassa, jatkaa Hirvelä.

Aluesivut ovat hakemassa muotoaan ja vasta pilotoinnin kautta päästään näkemään, miten asiakkaille tarjottavien palvelukokonaisuuksien luominen eri toimijoiden yhteistyönä sujuu.

Mitkä aluesivut?

Työmarkkinatorin alueellisia sisältöjä pilotoidaan alkuvuodesta 2021. Aluesivut muodostuvat ajankohtaissisällöistä, palveluista, työpaikoista ja mahdollisista teemasivuista. Pilotoinnin tavoitteena on kokeilla, miten suunnitellut sisällöt ja muut ratkaisut käytännössä toimivat. Pilotissa saadaan myös tietoa alueellisten yhteistyömallien suunnitteluun.

Pilotissa on mukana seitsemän aluetta: Pääkaupunkiseudun kunnat (Helsinki, Espoo ja Vantaa), Tampere, Kouvola, Vaasa ja Mikkeli kumppanialueineen. Myöhemmin mukaan ovat liittyneet myös Kuusamo ja Taivalkoski.