Mikkelissä pilotoidaan Työmarkkinatorin aluesivuja

Uutinen

Mikkeli ja Etelä-Savon alue lähti mukaan Työmarkkinatorin aluepilottiin, koska se nähtiin hyväksi keinoksi koota eteläsavolaisia työllisyystoimijoita yhteen.

aluesivut-uutinen.jpg

Etelä-Savon TE-toimisto otti pilotoinnin käynnistämisessä veturin roolia ja kutsui mukaan muita. Toimijoita on pilotissa nyt muutama, mutta tavoitteena on myöhemmin saada osallistujia enemmänkin.

– Meille on tärkeää, että ei puhuta vain Mikkelin alueesta, painottaa TE-toimiston asiantuntija Mervi Huuskonen.

– Maakunnassa on entuudestaan hyvä yhdessä tekemisen meininki ja työllisyyspalvelujen osalta tehdään paljon yhteistyötä. Sen takia myös Työmarkkinatorin aluesivujen tulisi muodostua maakuntatasoisesti, hän jatkaa.

Pilotoinnista saatavien kokemusten pohjalta voidaan lähteä suunnittelemaan, miten Työmarkkinatori jatkossa voisi toimia alueellisten toimijoiden yhteistyössä, ja miten sen kautta voidaan palvella paikallisia asiakkaita niin työnhaun ja työvoiman kuin palvelujen ja viestinnänkin näkökulmasta.

Etelä-Savossa on mietitty myös Työmarkkinatorille tehtävän oman teemasivuston mahdollisuutta.

– Kiertotalous on meille ajankohtainen ja merkittävä teema, kertoo Huuskonen.

– Sen ympärille voisi rakentaa oman kokonaisuutensa, joka esittelisi kiertotalouteen liittyvää toimintaa ja mahdollisuuksia. Teemasivusto tekisi Työmarkkinatorin aluesivusta myös vielä enemmän omamme näköisen, uskoo Mervi Huuskonen.

Mitkä aluesivut?

Työmarkkinatorin alueellisia sisältöjä pilotoidaan alkuvuodesta 2021. Aluesivut muodostuvat ajankohtaissisällöistä, palveluista, työpaikoista ja mahdollisista teemasivuista. Pilotoinnin tavoitteena on kokeilla, miten suunnitellut sisällöt ja muut ratkaisut käytännössä toimivat. Pilotissa saadaan myös tietoa alueellisten yhteistyömallien suunnitteluun.

Pilotissa on mukana seitsemän aluetta: Pääkaupunkiseudun kunnat (Helsinki, Espoo ja Vantaa), Tampere, Kouvola, Vaasa ja Mikkeli kumppanialueineen. Myöhemmin mukaan ovat liittyneet myös Kuusamo ja Taivalkoski