Tampere on mukana Työmarkkinatorilla

Uutinen

Tampere on yksi Työmarkkinatorin aluepiloteista. Yhteistyötä ja yhdessä tekemistä on Tampereella pohdittu paljon niin asiakkaan palvelukokemuksen kuin toimijakentän näkökulmasta.  

aluesivut-uutinen.jpg

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen kehityspäällikkö Janne Taiponen kertoo, että työvoima- ja työelämäpalvelut on koettu pirstaleiseksi ja asiakkaan on ollut vaikea hahmottaa, mitä kaikkea on tarjolla.

- Sen takia teimme strategisen valinnan, että keskitämme asiakkaille suunnatun informaation Työmarkkinatorille, kertoo Taiponen.

- Siinä myös syy, miksi lähdimme mukaan pilotoimaan aluesivuja. Halusimme päästä kokeilemaan yhteistyötä käytännössä ja vaikuttamaan siihen, miten Työmarkkinatoria voidaan hyödyntää aluetasolla.

Tampereella nähdään, että Työmarkkinatorin alueelliset palvelut ja aluesivut ovat ennen kaikkea verkostoyhteistyötä. Taiposen mukaan yhteistyölle tarvitaan vetäjä sekä lisäksi toimintamalli käytännön yhteistyötä varten.

– Toivomme, että pilotoinnin pohjalta löytyy hyviä käytäntöjä myös alueellisen yhteistyön koordinointiin.  

Tampereella tähytään myös pidemmälle tulevaisuuteen, jossa asiakasrajapinnan lisäksi myös digitaaliset ratkaisut ovat integroituneet.

– Haluamme tarkastella, miten Työmarkkinatori voi tukea omia digihankkeitamme. Ja tietysti toivomme, että jossakin vaiheessa voimme käyttää yhteistä alustaa myös asiakaspalvelussa, Janne Taiponen päättää.  

Mitkä aluesivut?

Työmarkkinatorin alueellisia sisältöjä pilotoidaan alkuvuodesta 2021. Aluesivut muodostuvat ajankohtaissisällöistä, palveluista, työpaikoista ja mahdollisista teemasivuista. Pilotoinnin tavoitteena on kokeilla, miten suunnitellut sisällöt ja muut ratkaisut käytännössä toimivat. Pilotissa saadaan myös tietoa alueellisten yhteistyömallien suunnitteluun.

Pilotissa on mukana seitsemän aluetta: Pääkaupunkiseudun kunnat (Helsinki, Espoo ja Vantaa), Tampere, Kouvola, Vaasa ja Mikkeli kumppanialueineen. Myöhemmin mukaan ovat liittyneet myös Kuusamo ja Taivalkoski