Käytettävyystestauksissa esiin nousseita toiveita viedään käytäntöön

Uutinen

Työmarkkinatoria on alusta lähtien rakennettu palvelun käyttäjiä kehittämiseen osallistamalla. Tuoreimmat testaukset johtavat jälleen useiden asioiden parantamiseen.

daria-shevtsova-k_RYBedEvDw-unsplash.jpg

Kehityskohteita löytyi muun muassa työpaikkailmoitusten selailunäkymästä: nykyinen työpaikkailmoitusten korttimuotoinen näkymä koettiin palautteen perusteella liian ilmavaksi ja hankalasti selailtavaksi. Olemmekin tämän perusteella kehittämässä työpaikkailmoitusten selailua listamaisempaan näkymään, jolloin työpaikkailmoituksia näkee kerralla enemmän. 

Samoin isona kehityskohteena testauksessa nousi omien osaamis- ja ammattisanojen kuvaaminen työnhakuprofiiliin. Työnhakuprofiili tuleekin olemaan Työmarkkinatorin alkuvuoden 2020 isoimpia näkyviä muutoksia, kun kehitämme profiilia helpommin täytettäväksi. 

Toiveissa tietoa rekrytapahtumista 

Pienempiin havaittuihin kehityskohteisiin olemmekin jo reagoineet, esimerkiksi sivujen asettelua on osin tiivistetty helpommin selailtavaksi ja linkityksiä on lisätty. 

Positiivista palautetta keräsi ilmava ja hieman erilainen etusivu – toki sekin jakoi mielipiteitä. Ylipäätään Työmarkkinatorin ulkoasu ja väritys koettiin pääosin hyväksi ja moderniksi. Lisäksi lähes 90 prosenttia kyselyyn vastanneista koki Työmarkkinatorin aiheet ainakin jokseenkin mielenkiintoisiksi. 

Testauksen perusteella toivottiin kovasti esimerkiksi työelämään liittyviä tapahtumia, kuten rekrytointimessuja ja työnhaun webinaareja käyttäjien löydettäväksi. Tähänkin toiveeseen tulemme vuoden 2020 aikana vastaamaan. 

Testaajia tarvitaan kaikista ryhmistä

Työmarkkinatorin käytettävyyttä testattiin sekä avoimella kyselylomakkeella että käytettävyystestauksilla syyskuussa 2019. Kyselyyn vastasi 136 vastaajaa ja testaukseen osallistui 18 henkilöä. Mukaan mahtui niin työnantajia kuin henkilöasiakkaita eri paikkakunnilta ja eri ikäryhmistä. 

Testauksella halusimme selvittää, kuinka hyvin Työmarkkinatori taipuu käyttäjän tarpeisiin esimerkiksi tiedon löydettävyyden osalta ja kuinka helppoa Työmarkkinatorin kokeiluversion käyttö on ja mitä osa-alueita tulisi parantaa. 

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille ja testauksiin osallistuneille. Vastaustenne ja palautteidenne avulla Työmarkkinatorin kehitystyö ottaa taas harppauksia eteenpäin.