Matkalla kohti yhdenvertaista Työmarkkinatoria

Uutinen
tmt-uutinen-pride.png

Tällä viikolla vietetään Pride-viikkoa niin Suomessa kuin maailmallakin. Suomalaisessa työelämässä riittää vielä korjattavaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteutumisen suhteen. Edistysaskeleita otetaan kuitenkin koko ajan. Työmarkkinatorilla on tehty monia valintoja, joiden tarkoituksena on yhdenvertaisuuden edistäminen.

Anonyymi työnhakuprofiili ja sukupuolineutraalit ammattinimikkeet kiinnittävät huomioon osaamiseen

Työmarkkinatorilla käytetty ammatti- ja osaamissanasto pohjautuu Euroopan laajuiseen ESCO-sanastoon. Kuka tahansa ikään, sukupuoleen tai ihonväriin riippumatta voi hakeutua mihin tahansa ammattiin tai työtehtävään ja haluammekin rohkaista työnhakijoita hakeutumaan erilaisiin tehtäviin oman kiinnostuksen ja osaamisen pohjalta. Tämän vuoksi olemme muuttaneet ESCO-pohjaiset ammattinimikkeet Työmarkkinatorille sukupuolineutraaleiksi. Jos käyttäjämme huomaavat, että joitakin nimikkeitä tai osaamisia puuttuu, niitä voi ehdottaa lisättäväksi.

Työmarkkinatorilla työnhakija julkaisee työnhakuprofiilinsa anonyymina, joten työnantajien nähtävillä ovat vain aiempi kokemus ja osaaminen. Työnantajat etsivät siis työntekijöitä ja valitsevat haastatteluun kutsuttavat osaamiseen perustuen, mikä vähentää tiedostamattomienkin ennakkoluulojen vaikutusta päätöksiin.

Laadukas työpaikkailmoitus on selkeä, eikä syrji ketään

Työmarkkinatorille julkaistavien työpaikkailmoitusten täytyy täyttää tietyt laatuvaatimukset. Työpaikkailmoituksissa olennaisinta on työssä vaaditun osaamisen esille tuominen. Ilmoituksissa ei saa syrjiä työnhakijoita iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, perheellisyyden tai sukupuolen perusteella. Valokuvan pyytäminen on syrjintää, ellei se ole selkeästi perusteltua, kuten rekrytoidessa työntekijää mallin tai näyttelijän tehtävään.

Työpaikkailmoituksessa on hyvä kuvata selkeästi työnhakijalta odotettavien ominaisuuksien lisäksi, mitä tehtäviä työ sisältää, millainen organisaatio on ja missä työpaikka sijaitsee.

Työmarkkinatorilla käyttäjät voivat lähettää ilmiannon, mikäli kokevat jonkin työpaikkailmoituksen olevan hyvien tapojen tai lain vastainen. 

Tehdään Työmarkkinatorista yhdessä mahdollisimman selkeä ja saavutettava

Tavoitteenamme on tehdä Työmarkkinatorista mahdollisimman saavutettava palvelu. Sisällöt ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja kaikki kolme kieliversiota vastaavat sisältöjen osalta toisiaan. Tämän lisäksi olemme kirjoittaneet sisällöt mahdollisimman selkeällä kielellä. Näiden kieleen liittyvien toimien avulla lisäämme erilaisten käyttäjien mahdollisuutta asioida palvelussamme.

Pyrimme tekemään Työmarkkinatorista mahdollisimman hyvää palvelua ja toivommekin, että annat palautetta, jos huomaat sivuillamme jotakin korjattavaa. Tällä hetkellä käytössä on vielä kokeiluversio ja teemme jatkuvaa kehitystyötä. Käyttäjät voivat osallistua Työmarkkinatorin tekemiseen antamalla palautetta tai ottamalla osaa asiakasryhmiimme. Tehdään Työmarkkinatorista yhdessä sivusto, joka palvelee kaikkia käyttäjiään mahdollisimman hyvin!