Minkälaisia palveluita Työmarkkinatorille toivotaan?

Uutinen

Kysyimme vuoden 2020 loppupuolella Työmarkkinatorin käyttäjiltä, mitä he toivovat Työmarkkinatorin palvelutarjonnalta. Tällaisia vastauksia saimme.

käyttäjä-toivoo.jpg

Työelämään liittyvä tieto on hajallaan

Kyselyn perusteella työelämään liittyvä tieto ja palvelut ovat pirstaloitunutta ja viimeisintä luotettavaa tietoa voi olla haastavaa löytää. Avoimia työpaikkoja etsitään lukuisten työnhakukanavien joukosta. Laajasta palvelutarjonnasta voi olla myös haastavaa tunnistaa, minkälainen työelämään liittyvä palvelu voisi sopia nimenomaan itselle.

Työmarkkinatori vastaa tiedon pirstaloitumiseen kokoamalla työelämään liittyvät palvelut ja tietosisällöt yhteen paikkaan. Lisäksi palvelukohtaannon avulla käyttäjän on tarkoitus saada ehdotuksia juuri hänelle sopivista palveluista.

Osaamisen tunnistaminen, sivutoiminen yrittäjyys ja piilotyöpaikat kiinnostavat 

Kyselyissä nousi esiin oman osaamisen tunnistamisen ja vahvuuksien sanoittamisen tärkeys. Suurien hakijamäärien joukossa on pystyttävä erottumaan muista hakijoista. Toisaalta on myös tärkeää tunnistaa, mihin oma osaaminen soveltuisi ja miten sitä voisi kehittää vastaamaan paremmin työelämän tulevaisuuden tarpeita. Työmarkkinatorille toivotaan tietoa ja palveluita oman osaamisen tunnistamiseen ja markkinointiin, mentorointia omien vahvuuksien tunnistamiseen ja oman urapolun löytymiseen. Lisäksi toivotaan matalan kynnyksen palveluita, kuten lyhyitä kursseja ja koulutuksia, joilla voisi vahvistaa omaa osaamista ja löytää uusia näkökulmia työelämään. Käyttäjät kaipaavat myös tietoa työmarkkinoiden muutoksista ja siitä, minkälaiselle osaamiselle tulevaisuudessa on tarvetta. 

Työmahdollisuuksien tunnistaminen avoimien hakujen ulkopuolella on tärkeää. Sitran teettämän Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimuksen mukaan vuonna 2016 noin 70 prosenttia suomalaisista oli löytänyt silloisen työpaikkansa muuten kuin avoimen työpaikkailmoituksen kautta. Työmarkkinatorilta toivotaan konkreettista apua työmahdollisuuksien löytämiseen ja tunnistamiseen avoimien hakujen ulkopuolella. Työnhaku voi olla lannistavaa erityisesti silloin, kun työttömyys pitkittyy ja lähetettyihin hakemuksiin ei vastata. Tällöin korostuvat esimerkiksi rohkaisu ja kannustaminen, erilaisten vaihtoehtojen tunnistaminen sekä vertaistuki ja samaistuttavat uratarinat. Työmarkkinatorilla voitkin jo jakaa oman uratarinasi inspiroimaan muita

Työelämän muuttuessa erilaiset tavat tehdä töitä perinteisten työsuhteiden ulkopuolella lisääntyvät. Työmarkkinatorin käyttäjät kaipaavat tietoa siitä, miten työnhaun ja palkkatyön voisi yhdistää yrittäjyyteen tai kevytyrittäjyyteen. Työmarkkinatorilta löytyy jo nyt palveluita ja tietosisältöjä yrittäjyyteen ja kevytyrittäjyyteen liittyen ja tarjonta varmasti laajenee jatkossa.

Työmarkkinatori kokoaa myös työnantajille suunnatut palvelut yhteen paikkaan 

Kyselyn perusteella työnantajat ja yrittäjät kaipaavat tietoa esimerkiksi työsuhteissa tapahtuvista muutoksista, osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä etätyöhön liittyvistä toimintatavoista. Tietosisältöjen lisäksi työnantajien näkökulmasta olisi hyödyllistä, jos työelämän palveluntuottajat sekä eri aihealueisiin liittyvät koulutukset ja tapahtumat löytyisivät helposti yhdestä paikasta. Työmarkkinatori kokoaa myös yrityksille ja työnantajille suunnatut työelämäpalvelut saman katon alle. Poikkeusaikana myös etä- ja verkkototeutuksena saatavien palveluiden merkitys korostuu. 

Työmarkkinatori kasvaa ja kehittyy jatkuvasti. Jatkamme Työmarkkinatorin palvelutarjonnan kehittämistä vastausten pohjalta, jotta Työmarkkinatori palvelisi tulevaisuudessa mahdollisimman hyvin kaikkia sen käyttäjiä. Haluamme kiittää kaikkia kyselyihin vastanneita!

Työmarkkinatorilta löytyviä palveluita pääset tarkastelemaan Palvelut-sivulta.

Mikäli haluat tuoda omat työelämän tai osaamisen kehittämisen palvelusi Työmarkkinatorille, tutustu Yhteistyökumppanit-osioon.